Кількість релігійних організацій України на 1 січня 2019 р. – інтернет-видавництво Церкваріум
21
Чт., жовт.

Кількість релігійних організацій України на 1 січня 2019 р.

Статистика

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

 

Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України

Наказ Міністерства культури України від  р. №  "Про річну статистичну звітність з питань державно-конфесійних відносин в Україні за 2019 рік (релігійні організації)"

Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2019 р.

Інституції
 
 
 

Церкви та конфесії

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, у т.ч. вищі/середні, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

ПРАВОСЛАВНІ

           

Українська Православна Церква (Московського Патріархату)

12437/12122/255/60
1
52

215
4684
17
34

10419/22

18
8/10
1765/2395

4216
1/4215

138
92/6/40

Українська Православна Церква Київського Патріархату

5363/4946/326/91
1
34

63 
230
24
12

3737/3

18
8/1061

1406
0/1406

50
27/5/18

Українська Автокефальна Православна Церква

1171/1048/105/18
1
15

14
18
7
3

706/2

8
4/4
58/93

282
0/282

17
9/0/8

Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена)

28/20/8/0

1

0

16

0

8
0/8

0

Руська Православна Старообрядницька Церква (Білокриницька згода)

54/47/1/6 
1


2

— 

32/-

8
0/8

Руська Православна Старообрядницька Церква (безпопівська згода)

13/11/0/2

6

2
0/2

Руська Православна Старообрядницька Церква (Новозибківська згода)

6/5/1/0

4

2
0/2

Російська Православна Церква Закордоном

30/30/0/0
1
2

2
25

36/4

1
1/-
30 / —

8
0/8

1
1/0/0

Російська Істино—Православна Церква

36/34/0/2

1

— 

1

33/3

5
0/5

1
0/0/1

Незалежні православні громади

71/52/10/9

50/3

8
0/8

3
3/0/0

Всього православних

19209/18315/706/188
5
105

296
4959
49
49

14935/
44

45
21/24
2416/3249

5945
1/5944

210
132/11/67

КАТОЛИКИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)


Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Українська Греко-Католицька Церква

3470/3365/48/62

25

103
1057
26
1

2733/16

16
10/6
2053/223

2039
4/2039

58
25/2/31

Мукачівська Греко-Католицька Єпархія

442/442/0/0

2

20
114
-

337/12

2
2/0
73/0

138
0/138

3
2/0/1

Римо-Католицька Церква

943/897/36/10
1
19

111
664
41
5

707/346

10
9/1
343/35

390
1/389

20
10/0/10

Вірмено-Католицька Церква в Україні

3/2/1/0

1/0

-

Всього католицьких

4858/4706/86/66
2
46

234
1835
67
6

3778
374

28
21/7
2469/258

2571
5/2566

81
37/2/42

ЦЕРКВИ СХОДУ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)


Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Вірменська Апостольська Церква, Українська єпархія

28/26/1/1
1

21/8

6
0/6

Релігійні організації Святої Апостольської Асирійської Церкви Сходу

4/4/0/0

1

1
0/1

Всього орієнталістських християн

32/30/1/1
1

22/8

7
0/7

БАПТИСТИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Всеукраїнський союз об'єднань Євангельських християн-баптистів

2484/2379/87/18
1
24


93
3

2838/45

40
24/16
878/4450

1311
0/1311

26
14/1/11

Релігійні організації міжнародної Ради Церков Євангельських християн-баптистів

45/8/0/37

31

11
0/11

Братство незалежних церков і місій євангельських християн—баптистів 

18/15/3/0

1

— 
2

16/4

1
1

4
0/4

1
0/0/1

Інші баптистські релігійні організації  

262/232/6/24
3
1

— 
8

263/23

8
0/132

107
0/107

— 

Всього баптистів

2816/2640/97/79
4
26


103
3

3147/64

49
32/17
878/5463

1433
0/1433

27
14/1/12

ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Асоціація місіонерських церков євангельських християн України

17/17/0/0 
1
1


4

21

10
0/10

Об'єднання біблійних місіонерських церков України

2/2/0/0

2/1

1
0/1

Собор незалежних євангельських церков України

4/4/0/0
1

9/2

2
-/2
30/0

1
0/1

1
1/0/0

Інші релігійні організації євангельських християн

348/328/14/6
4
7

— 
11
1

311/13

7
6/1
337/258

74
0/74

3
3/0/0

Всього євангельських християн

371/351/14/6
6
8


15
1

350/16

9
6/3
367/258

86
0/86

4
4/0/0

ХРИСТИЯНИ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Українська Церква Християн віри євангельської

1635/1546/22/67
1
25

— 
57
2

2188/11

16 
11/5
903/768

1085
2/1083

34
23/3/8

Релігійні організації Союзу Церкви Божої України

85/82/0/3 
1
2


1

77


45
0/45

5
3/0/2

Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах)

124/89/1/34
1
11


6

198

2
2/0
—/19

52
0/52

2
1/1/0

Собор церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія"

8/8/0/0
11

9

1
0/1

Союз вільних церков християн євангельської віри

107/101/1/5
1
7


10
1

136/1

4
2/2
115/110

53
0/53

7
6/0/1

Інші релігійні організації християн віри євангельської

734/597/3/134
12
13


20
1

769/27

7
4/3
157/266

217
1/216

16
14/0/2

Всього християн віри євангельської

2693/2423/27/243
17
58


94
6

3377/39

28
18/10
1175/1163

1453
3/1450

64
47/4/13

АДВЕНТИСТИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня

1024/961/23/40
2
8

— 
2
1

933/5

4
4/0
74/183

645
4/641

19
13/1/5

Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні

41/26/0/15 
1

46

15
0/15

3
3/0/0

Інші релігійні організації адвентистів

5/4/0/1 

4

2
0/2

Всього адвентисти

1070/991/23/56
3
8


2
1

983/5

4
4/0
74/183

662
4/658

22
16/1/5

ЛЮТЕРАНИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Німецька Євангелічно—Лютеранська Церква

28/27/1/0

1

28/8

15
0/15

2
2/0/0

Українська Лютеранська Церква

32/29/3/0
1

25

1
0/1

9
0/9

3
3/0/0

Інші лютеранcькі релігійні організації

23/19/3/1
1

12

1
1/0

3
3/0/0

Всього лютерани

83/75/7/1
2 
1

65/8

2
1/1

24
0/24

8
8/0/0

РЕФОРМАТИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Закарпатська Реформатська Церква

114/114/0/0
1
3

78/15

113
0/113

1
1/0/0

Українська Євангелічно-Реформатська Церква

4/4/0/0
0
0

2


2
0/2

0

Інші релігійні організації реформатів

11/10/1/0

14/5

7
0/7

Всього реформати

129/128/1/0
1 
3


94/20

122
0/122

1
1/0/0

ХАРИЗМАТИ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія)

323/313/5/5 
1
3


2
1

311/5

2
1/1

88
0/88

10
8/0/2

Українська Християнська Євангельська Церква

131/110/21/0
1
84

115/2

4
3/1
15/30

29
0/29

11
10/0/1

Релігійні організації Церкви Живого Бога

54/54/0/0

1

48/4

33
0/33

1
1/0/0

Духовний центр "Нове покоління" християнських церков України

74/69/0/5
21

69

21
0/21

1
1/0/0

Духовний центр "Відродження"

131/129/0/2
3


4

88

13
0/13

4
2/0/2

Інші релігійні організації харизматичного типу

783/750/24/9
11
7


7
3

784/47

9
6/3
144/82

271
0/271

30
18/3/9

Всього харизмати

1496/1425/50/21
18
20


14
8

1415/58

15
10/5
159/112

455
0/455

57
40/3/14

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТІВ І ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Релігійні організації Англіканської Церкви

2/1/1/0

Релігійні організації пресвітеріан

60/56/3/1
3
1

82/36

2
2/0
45/48

16
0/16

Релігійні організації менонітів

8/7/0/11

7/2

6
0/6

Релігійні організації назарян

25/19/1/5
1

18

8
0/8

Релігійні організації молокан

4/3/1/0

3

3
0/3

Релігійні організації об'єднаної Методистської Церкви України

8/7/0/1
11

8

Новоапостольська Церква

52/47/2/3 
1

67

20
0/20

Релігійні організації християн суботнього дня

7/7/0/0

7

6
0/6

Релігійні організації Церква Христа

115/101/14/0
286/1

3
3/0
18/10

13
0/13

5
4/0/1

Релігійні організації "Армії Спасіння" в Україні

10/10/0/0
1

11

3
0/3

Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони)

44/36/6/2

426/125

24
0/24

1
0/0/1

Свідки Єгови

941/300/3/608
1

2759

166
0/166

Окремі протестантські релігійні організації

97/93/4/0
2
1


8
2

102/23

1
1/0
0/50

18
0/18

Всього інші протестанти

1373/717/35/621
12
2


12
3

3576/187

6
6/0
63/108

283
0/283

6
4/0/2

ЮДАЇЗМ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Об'єднання юдейських релігійних організацій України

68/62/5/1
1
-


2

51/7

2
2/0
23/0

10
0/10

4
4/0/0

Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій

10/10/0/0
1
1

11/2

1
1/0
25/0

8
1/7

3
2/0/1

Об'єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України

109/96/12/1
1
9


2
1

78/31

4
3/1
108/150

29
2/27

21
17/1/3

Релігійні організації прогресивного юдаїзму

42/36/6/0
1
1

21/1

8
0/8

Інші юдейські релігійні організації

58/55/3/0


1

35/15

10
0/10

Всього юдеї

287/259/26/2
4
11


5
1

197/58

7
6/1
156/150

65
3/62

28
23/1/4

ІСЛАМ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Духовне управління мусульман України

122/120/2/0
1

77/6

1
1/0
50/0

40
0/40

4
4/0/0

Духовний управління мусульман України "Умма"

24/23/1/0
1

23

1
1/0

3
0/3

2
1/0/1

Духовне управління мусульман АР Крим

6/6/0/0

1

3

Духовне управління мусульман України "АХМЕДІЄ"

5/5/0/0

5/1

Духовне управління мусульман Криму

5/5/0/0

5

4
0/4

Духовний центр мусульман України

16/16/0/0
1
1

20

1
1/0

15
0/15

Духовний центр мусульман Криму

2/2/0/0

2/2

Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України "Київський Муфтіят"

1/1/0/0
1

3

1
1/0
29/0

Незалежні релігійні організації мусульман

75/73/2/0

1

56/6

13
0/13

3
2/0/1

Шиїтські релігійні громади

9/9/0/0

Всього мусульмани

265/260/5/0
5
3

190/13

4
4/0
79/0

75
0/75

9
7/0/2

БУДДИЗМ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Духовне управління буддистів України

6/2/4/0
1

1

9

2
1/0/1

Релігійний центр Українського об'єднання буддистів школи Карма Каг'ю

14/14/0/0
1

11

Інші релігійні організації буддистів

43/41/2/0

25/3

3
0/3

Всього буддистів

63/57/6/0
2

1

45/3

3
0/3

2
1/0/1

ЕТНОКОНФЕСІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Релігійні організації караїмів

4/4/0/0

3

Релігійні організації корейської християнської методистської церкви

1/1

1

Релігійні організації даосизму

2/2

Окремі етноконфесійні релігійні організації

3/3

1

Всього етноконфесійних релігійних організацій

10/10/0/0

5

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Релігійні організації Рідної української національної віри

74/69/5/0
2

53

5
0/5

3
3/0/0

Духовний центр родового вогнища Рідної православної віри

25/24/0/1
2

19

1
1/0
-

3
0/3

1
0/0/1

Релігійний центр об'єднання релігійних громад рідновірів України

5/5/0/0
1

5

1
1/0

2
0/2

1
1/0/0

Релігійні організації церкви українських язичників

6/6/0/0
1

6

Інші релігійні організації язичників

34/33/0/1

1


1
2

28

1
1/0

3
0/3

Всього язичницьких релігійних організацій

144/137/5/2
6
1


1
2

111

3
3/0

13
0/13

5
4/0/1

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління

Монастирі, ченці і черниці, місії, братства

Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці

Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні

Православна церква Божої Матері "Державна"

4/4/0/0

15/15

Релігійні організації церкви Преображенної Божої Матері (Богородична церква)

3/1/1/1

2/0

Релігійні організації месіанського юдаїзму

40/39/1/0

1


1

39/0

10
0/10

2
0/0/2

Релігійні організації юдео-християн

8/6/2/0


2

6/0

3
0/3

Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни

44/39/0/5
1
6

70/1

3
3/0
115/15

7
0/7

4
2/0/2

Релігійні організації прихильників Шрі Чінмоя

3/0/0/3

3

Релігійні організації Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа йога)

17/7/3/7

6

2
0/2

Релігійні організації Руху Махаріші (трансцендентальна медитація)

2/0/0/2


2

2

Інші нові релігійні організації орієнталістського походження

21/17/0/4

15

Релігійні організації віри Багаї

11/10/1/0
1

7

2
0/2

Релігійні організації церкви Останнього заповіту

6/5/1/0

2

1
0/1

-

Релігійні організації Вселенської церкви великого білого братства (ЮСМАЛОС)

3/0/0/3

3

-

Релігійні організації напрямку "Наука розуму"

6/1/1/4

2

-

Релігійні організації церкви Саєнтологія

3/0/0/3

-

Окремі нові релігійні організації

76/69/1/6

— 
2
2

59/0

6
0/6

2
2/0/0

Всього НРР православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження

247/198/11/38
3
7


6
2

231/18

3
3/0
115/15

31
0/31

8
4/0/4

ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ

35162/32719/1011/1120
92
299

531
6794
368
83

32619/918

204
136/68
7939/9947

13211
16/13195

530
341/22/167

ЗВІТ про мережу релігійних організацій в Україні станом станом на 1 січня 2019 року (Форма № 1)