Канонічний статус почесного патріарха Київського Філарета – інтернет-видавництво Церкваріум
17
Ср., серп.

Канонічний статус почесного патріарха Київського Філарета

Аналітика

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Що означає цей умовний титул?

Костянтин Ветошніков, доктор богослів'я, доктор історії, науковий співробітник візантійської бібліотеки (Collège de France, Париж)

Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, у відповідності з привілеями Константинопольського Престолу та правом кліриків на апеляцію, наданими святими канонами Вселенських і Помісних Соборів (3, 4, 5 Сардикійського Собору [1], 9 і 17 Четвертого Вселенського Собору [2], 4, 6, 12 Антіохійського собору [3], 1 Константинопольського Двократного собору [в храмі Св. Софії] [4]) та у відповідності з майже двохтисячолітньою практикою Православної Церкви розглянув апеляцію, спрямовану очільником Київського Патріархату Патріархом Філаретом. Цю апеляцію, в зв'язку з тим, що деякі звинувачення були необгрунтованими, інші недоведеними, а також були присутні грубі порушення процедури, передбаченої канонами, було задоволено, але задоволено частково, а саме: було анульовано всі заборони, накладені різними інстанціями Російської Православної Церкви, крім відновлення на кафедрі. Його було визнано митрополитом колишнім Київським, тобто архієреєм на спокої. Титул патріарха Синодом Вселенського Патріархату не було за ним збережено, оскільки його не було надано Вселенським Престолом відповідно до багатовікової практики Церкви.

Після об'єднавчого собору та обрання законного та канонічного предстоятеля Православної Церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія, саме митрополит Епіфаній є, відповідно до канонів і багатовікової практики Церкви, предстоятелем Православної Церкви України, тобто першим єпископом у всій Україні та головою Синоду, і правлячим єпископом Київcької єпархії.

Колишньому предстоятелю Київського Патріархату, скасованого перед об'єднавчим собором, було надано титул почесного патріарха. Патріарха за ікономією, бо цей титул не визнаний Вселенським Престолом. Почесний предстоятель - це предстоятель на спокої, поза штатом, тобто архіерей без кафедри. Св. Канони, що регулюють ситуацію архієреїв без кафедри (36 Святих Апостолів [5], 16 і 18 Антіохійського собору [6], 17 Сардикійського Собору [7]), передбачають, що останні можуть здійснювати священнодійства тільки за згодою або за дорученням правлячого, тобто чинного архієрея. У практиці Церкви зустрічалися та зустрічаються випадки, коли архієреям на спокої надавалися храми, монастирі або навіть цілі єпархії для управління та матеріальної підтримки, подібні випадки були і з патріархами на спокої та іншими предстоятелями.

У випадку з почесним патріархом Київським, Синод і предстоятель Православної Церкви України надали право керувати київськими парафіями, що були у його управлінні до об'єднавчого собору. Це право йому надали не по праву, а як виняток, за ікономією, з поваги, і через ущімлення прав чинного єпархіального архієрея, митрополита Київського і всієї України.

У зв'язку з тим, що патріарха Філарета було визнано почесним настоятелем Української Православної Церкви, при співслужінні він має право першості, але виключно після чинного предстоятеля. Подібно до цього і на різних офіційних засіданнях синоду або собору Православної Церкви України.

Як і всі інші архієреї Православної Церкви України, він повинен визнавати першість і всі права предстоятеля (34 канон св. Апостолів [8]) і не робити жодних дій без його відома та відома синоду.

Згадані в тексті посилання (рос.):

[1] Правило 3: «Нужно и сие присовокупити, да никто из епископов не приходит из своея области во иную область, в которой есть свои епископы, разве токмо будет позван от братий находящихся в оной, да не возмнимся затворяти двери любви. Подобает же и сие предусмотрети: аще в коей области, кто либо из епископов имеет дело с братом своим и соепископом: ни который из них да не призывает в посредники епископов из иные области. Аще же кто из епископов, в некоем деле, окажется осуждаемым, но возмнит себе не неправое имети дело, а праведное, да и паки возобновится суд: то, аще угодно вам, любовью почтим память Петра апостола, и да напишется от сих судивших к Иулию епископу римскому, да возобновится, аще потребно, суд чрез ближайших к той области епископов, и да назначит он рассмотрителей дела. Аще же обвиняемый не возможет представити дела своего требующим вторичного суждения: то единожды присужденное да не нарушается, но, что сделано, то да будет твердо»;

Правило 4: «Аще который епископ, судом епископов в соседстве находящихся, извержен будет от сана, и речет, что он паки возлагает на себя долг оправдания: то не прежде поставляти другого на его место, разве когда епископ римский, дознав дело, произнесет свое определение по оному»;

Правило 5: «Аще будет на которого епископа донос, и епископы окрестные собравшись низложат его с его степени, а он, перенося дело, прибегнет к блаженнейшему епископу римския церкви, сей же восхощет вняти ему, и признает праведным возобновити исследование дела о нем: то должно и сие положити, да благоволит написати к сопредельным той области епископам, дабы они тщательно и с подробностью вникнули во все обстоятельства, и по убеждении в истине, произнесли суд о деле. Аще же кто востребует, чтобы дело его паки выслушано было, и, по прошению его, заблагорассуждено будет римским епископом от себе послати пресвитеров: да будет во власти сего епископа, поколику за лучшее и должное признает и определит, для суждения вместе с епископами, послати заступающих место пославшего. Или же аще достаточным признает бывшее рассмотрение и решение дела о сем епископе: да учинит, что благоразумнейшему его рассуждению за благо возмнится. Отвещали епископы: изреченное приемлем».

[2] Правило 9: «Если который клирик с клириком же имеет судное дело: да не оставляет своего епископа, и да не пребегает к светским судилищам. Но сперва да производит свое дело у своего епископа или, по изволению того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд. А кто вопреки сему поступит: да подлежит наказаниям по правилам. Если же клирик со своим, или со иным епископом имеет судное дело: да судится в областном Соборе. Если же на митрополита области епископ или клирик имеет неудовольствие: да обращается, или к экзарху великия области, или к престолу царствующаго Константинополя, и пред ним да судится»;

Правило 17: «По каждой епархии, как селах, или предградиях сущие приходы, должны неизменно пребывать под властью заведывающих оными епископов: и наипаче, Аще, в продолжении трдцати лет, безспорно имели оные в своем ведении и управлении. Если же не далее тридцати лет был, или будет о них какой спор: то да будет позволено почитающим себя обиженными, начать о том дело пред областным Собором. Если же кто будет обижен от своего митрополита: да судится пред экзархом великия области, или пред Константинопольским престолом, якоже речено выше. Но Если же царскою властию вновь устроен, или впредь устроен будет град: то распределение церковных приходов да последует гражданскому и земскому порядку».

[3] Правило 4: «Аще который епископ, изверженный от сана собором, или пресвитер, или диакон своим епископом, дерзнет совершити какую либо священную службу: епископ ли по прежнему своему обычаю, или пресвитер, или диакон: таковому отнюдь не позволяется, на другом соборе, ни надежду восстановления в прежний чин имети, ниже до принесения оправдания допущену быти. Но и все сообщающиеся с ним да будут отлучены от церкви, и наипаче, когда зная осуждение, произнесенное противу вышереченных, дерзнуть имели общение с ними»;

Правило 6: «Аще кто своим епископом отлучен от общения церковного: такового другим епископам не прежде приимати в общение, разве когда своим епископом принят будет, или когда составится собор, и он представ принесет оправдание, и убедив собор, получит от него иное о себе решение. То же определение да соблюдается для мирян. и для пресвитеров, и для диаконов, и для всех состоящих в клире»;

Правило 12: «Аще который пресвитер, или диакон, изверженный от своего сана своим епископом, или даже епископ изверженный собором, дерзнет стужати слуху царскому: подобает ему обратитися к большему собору епископов, и то, в чем мнится быти прав, предложити множайшим епископам, и от их прияти исследование и окончательный суд. Аще же, сих пренебрегши, царю стужати будет: таковый да не удостаивается никакого прощения, да не будет места его защищению, и да не имеет он надежды восстановления».

[4] Правило 1: «Святый и вселенский собор определил: аще которые из италийских клириков, или мирян, или из епископов, обитающие в Асии, или в Европе, или в Ливии, подверглися или узам отлучения от таинств, или извержению из своего чина, или анафеме от святейшего папы Иоанна: те да будут и от святейшего Фотия, патриарха константинопольского подвержены тому же степени церковного наказания, то есть, да будут или извержены, или преданы анафеме, или отлучены. И которых клириков, или мирян, или архиерейского или иерейского чина, Фотий святейший патриарх наш, в каком бы то ни было пределе, подвергнет отлучению, или извержению, или проклятию, тех и святейший папа Иоанн, и с ним святая Божия римская церковь да признает под тем же осуждением епитимии находящимися. Притом в преимуществах, принадлежащих святейшему престолу римские церкви и ее председателю, совершенно да не будет никакого нововведения, ни ныне, ни впредь».

[5] «Аще кто, быв рукоположен во епископа, не приимет служения и попечения о народе, ему порученного: да будет отлучен, доколе не приимет оного. Такожде и пресвитер и диакон. Аще же пойдет туда, и не будет принят, не по своей воле, но по злобе народа: он да пребывает епископ, клир же града того да будет отлучен за то, что такового непокоривого народа не учили».

[6] Правило 16: «Аще который епископ, не имеющий епархии, вторгнется в церковь, не имеющую епископа, и восхитит престол ее без соизволения совершенного собора: таковый да будет отвержен, хотя бы его избирал весь народ, который он себе восхитил. Совершенный же собор есть тот, на котором присутствует с прочими и митрополит»;

Правило 18: «Аще кто, поставленный во епископа, не пойдет в тот предел, в который он поставлен, не по своей вине, но или по непринятию его народом, или по другой причине, от него не зависящей: таковый да участвует и в чести и служении епископском, токмо ни мало не вмешивался в дела церкви, где пребывает, и да ожидает, что определит о нем совершенный собор тоя области, по представлении в оный дела».

[7] Правило 17: «Аще который епископ, претерпев насилие, неправедно извержен будет, или за свои познания, или за исповедание кафолические церкви, или за то, что защищал истину, и, избегая опасности, будучи невинен и обвинению подвержен, приидет во иной град: то заблагорассуждено, да не возбраняется ему пребывании тама, доколе не возвратится, или возможет обрести избавление от нанесенные ему обиды. Ибо жестоко и весьма тяжко было бы не приимати нам претерпевшего неправедное изгнание: напротив того с особенным благорасположением и дружелюбием должно приимати такового». 

[8] «Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо тако будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух».