Запрошення Єрусалимського патріарха Вселенському патріарху на "консультацію" в Аммані: оприлюднено текст – інтернет-видавництво Церкваріум
07
Ср., груд.

Запрошення Єрусалимського патріарха Вселенському патріарху на "консультацію" в Аммані: оприлюднено текст

Церковні

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Жодного слова про відкликання томосу!

Відомий сайт ORTHODOXIA.INFO оприлюднив скан тексту листа, надісланого Єрусалимським патріархом Феофілом ІІІ до Вселенського патріарха Варфоломія, з пропозицією приїхати в Амман задля вирішення питання "збереження нашої єдності в євхаристійному спілкуванні".

Як зазначає журналіст Андреас Лударос, в цьому листі немає слів "собор" або "синакс" («σύναξη» та «σύνοδος») - задля уникнення протиріччя з церковними правилами. Натомість Феофіл вигадав конструкцію "братське зібрання в любові" та "консультація" (тут можемо спостерігати цікаву гру слів "council" ("собор") та "counsel" ("консультація")).

Зауважимо, що про помилку Вселенського патріарха в наданні ПЦУ томосу, та взагалі про Україну мова в листі не йде.

Cerkvarium наводить англійський текст та власний український переклад цього листа.

Українською:

Дорогий брате у Христі,

Ми вітаємо Вас тепло зі Святої Гробниці нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.

Протягом століть, Єрусалимський патріархат виконував функцію забезпечення нашої Православної єдності на Святій Землі, часто перед лицем великих викликів, і завжди гарантуючи, по милості Божій, що належна різноманітність, яка характеризує культуру та історію наших різних автокефальних сестер Церков, знаходить глибоку та стійку єдність в нашій спільній вірі.

Ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб ми, докладаючи всіх зусиль, спрямованих на примирення та мир, разом прагнули і підтримували нашу православну єдність; бо вона має глибоке значення не лише для нас, але як живий свідок - мученик - для світу.

Дотримуючись Святих канонів Церкви, ми поважаємо і відстоюємо роль, положення та статус Вселенського патріархату та привілей старшинства вашої Всесвятості, дорогий Брате у Христі. Наше страждання – через кризу, яку проходить наша Православна церква, яка не може далі поглиблюватися; і, отже, є щире міркування зробити доступним для Вашої Всесвятості та решти наших братів Предстоятелів Православної Церкви, місця і можливості скликати та зібратися в дусі братської любові та товариства - койнонії - щоб була спільна консультація для збереження нашої єдності в євхаристійному спілкуванні.

Як це відігравало подібні ролі в минулому, під час різних перебувань протягом історії Церкви, Єрусалимський патріархат, охоронець Церкви Воскресіння та Гробниці Господа нашого Ісуса Христа, прокладає міст для своїх сестер Православних Церков, яким можна йти та стояти разом у ці найбільш випробувані часи.

Саме в цьому молитовному контексті ми відкриваємо наш дім в Хашемітському Королівстві Йорданія для проведення цього "братського зібрання в любові". Ми бажаємо, щоб Всемогутній Господь дарував нам можливість зібратися до кінця лютого і до початку Святого посту, щоб ми разом були свідком Церкві та світу, єдності православних Церква та нашої православної віри.

Як наш Господь Ісус Христос молився за своїх учнів:

"Отче ... я прошу …щоб були всі одною Як Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно були в Нас і вони, щоб увірував світ, що Мене Ти послав. А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, щоб єдине були, як єдине і Ми. Я у них, а Ти у Мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав Мене Ти, і що їх полюбив Ти, як Мене полюбив». (Ін.17:21-23).

З братерською любов'ю в нашому Втіленому Господі Ісусі Христі,

Феофіл ІІІ, патріарх Єрусалимський

Святе місто Єрусалим

Середа, 11 грудня

Англійською:

Dear Brother in Christ,

We greet you warmly from  the Holy Tomb of Our Lord and Savior Jesus Christ.

Throughout the centuries, the Patriarchate of Jerusalem has functioned to maintain our Orthodox unity in the Holy Land, often in the face of great challenges, and always ensuring, with the grace of God, that the proper diversity, which characterises the cultures and histories of our various autocephalous sister Churches, finds a deep and enduring unity in our common faith.

We feel it to be of utmost importance, with every effort aimed at reconciliation and peace, that together we strive towards, and uphold fervently, our Orthodox unity; for it is of profound importance not just to ourselves but as a living witness - martyria - to the world.

Abiding by the Holy Canons of the Church, We respect and uphold the role, position and status of the Ecumenical Patriarchate and the privilege of seniority of Your All Holiness, dear Brother in Christ. Our anguish is for the crisis, that our Orthodox church is passing through, not to deepen any further; and thus it is the sincere consideration to make available for Your All Holiness and the rest of our brother Primates of the Orthodox Church, the venue and the ability to convene and gather in the spirit of fraternal love and fellowship – koinonia – so that counsel may be taken together for the preservation of our unity in Eucharistic communion.

As it had played similar roles in the past, the during different tenures throughout the Church's history, the Patriarchate of Jerusalem, guardian of the Church of the Resurrection and the Tomb of our Lord Jesus Christ, is laying a bridge for its sister Orthodox Churches to walk and stand together in these most testing of times.

It is within this prayerful context that We open Our home in the Hashemite Kingdom of Jordan, for hosting this "fraternal gathering in love". We wish the Almighty Lord to bestow on us the ability to congregate, by the end of February and before the start of Holy Lent, so that together we may be a witness to the Church, and to the world, of the unity of the Orthodox Church and our Orthodox faith.

As our Lord Jesus Christ himself prayed for his disciples:

"Father...I ask...that they may all be one. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me I have given them, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may become completely one, so that the world may know that you have sent me and have loved them then even as you have loved me". (John 17. 20-23).

Скан оригіналу: